Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti 2022 HESAPLAMA

Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti 2022 HESAPLAMA

Büyükbaş hayvan günlük yem maliyeti konusunda hayvancılık yaparak kendini desteklemek isteyenler için akılda tutulması gereken pek çok soru var. Bu iş büyük yatırımlar gerektirdiğinden, işletmelerin maliyetleri de hesaplanmalıdır. Besi amaçlı dana büyütecek olan yetiştiricimizin maliyetleri hesaplaması gerekecektir. Maliyetler, danaların veya süt ineklerinin günlük olarak tükettiği yem miktarına bağlıdır. Büyükbaş hayvan yetiştirmeleri için tablolar oluşturulmuştur. Tüketilen besin miktarını, gübreleme ve sağım için kullanılacak hayvan sayısını ile ilgili her şeyi bu konumuzda bulacaksınız.

Büyükbaş Hayvan Beslenme Tablosu

Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti Büyükbaş hayvancılık günümüzde gerçekten büyük bir kazanç getiren faaliyettir. Ancak bu işe başlayanların büyük meblağlarda yatırım yapması gerekiyor. Küçükbaş hayvancılıkta olduğu gibi, hayvan yemi de hayvancılık için en önemli işletme maliyetidir. Küçükbaş hayvanların yediği yemek miktarı oldukça düşükken  büyükbaş hayvanların tüketilen besin miktarı çok fazladır. Bu sebeple işletme giderlerinde en büyük gider yem giderleri olmaktadır. Bu yemler yemeye hazır olarak satın alınabilir ve hazırlanan formüller bazı yem maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Canlı Ağırlık Yemler
Konsantre Yem Kaba Yem
Pro Toklu Besi Mera Kuru Ot
30 1.0-1.2 300-500
0.9-1.1 serbest 100-200
35 1.1-1.3 300-500
1.0-1.2 serbest 100-200
40 1.3-1.5 300-500
1.2-1.4 serbest 100-200
45 1.4-1.6 300-500
1.3-1.5 serbest 100-200

Büyükbaş hayvan günlük yem maliyeti konusunda bu fiyatlar hayvanlar için oldukça önemlidir. Bir

Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti

Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti

hayvanın kalitesi ve üretkenliği ne olursa olsun, bu ırkların performansı tükettikleri yiyeceğe bağlıdır. Belirli miktarlarda hayvan sağlığı gıdaları vardır. Yerleşik rasyondaki azalma ile hayvanların üretkenliği de azalır. Hayvanlarda yiyeceklerin kana karışması 8 ila 16 saat sürer.

Gübreleme faaliyetlerinden kazanç elde etmek isteyen çiftçilerimize tavsiyemiz, hayvanlarını meralarda beslemektir. Çünkü işletme maliyetlerini düşürmenin en önemli yolu, çiftlik hayvanlarını meralarda otlatmaktır. Bitkilerden elde edilen doğal ve bileşik gıdaların kullanımının işletme maliyetlerini düşürdüğü bilinmektedir.

Büyükbaş Hayvan Kredisi konu başlığımızda dikkatinizi çekebilir tüm detaylar için BURAYA tıklayabilirsiniz

Büyükbaş Hayvanın Günlük Maliyeti

Yem maliyetlerinin düşmesi için yem rasyonları geliştirilmiştir. Tabı bu rasyonların hazırlanırken hayvan ırkları gözlenmiştir. Çünkü verilecek olan miktarlar hayvan ırklarına göre değişiklik gösterecektir. Süt ve besi yemlerinin miktarları değişiklik gösterecektir.

Süt yemi için malzemeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

 • 8 kilogram tuz,
 • 300 kg arpa,
 • 150 kg mısır,
 • 150 kg buğday,
 • 12 kg mermer tozu,
 • 10 kg vitamin,
 • 145 kg ayçiçeği tohumu küspesi,
 • 60 kg soya fasulyesi küspesi,
 • 170 kg pamuk tohumu küspesi gerekmektedir. Besi yemi içinse arpa miktarı yükseltilmelidir.

Sağmal ırklar tarafından günlük üretilen süt miktarı, hayvan bakımı ve barınma koşullarına bağlı olarak değişecektir. Bununla birlikte,  standart olarak günde iki kez sağım yapılmalıdır. Süt verimi yüksek çiftliklerde bu miktar arttırılabilir. Meralar artık kullanılmıyor ve hayvanlar ahırlarda besleniyor. Sağmal ırklarının üretkenliğini sağlamak için, hayvanları ahırda tutma koşullarını iyileştirmek gerekmekte.

Sağmal hayvancılıktan 10.770*1,25 = 13.463 TL süt geliri elde edilirken; 22.13*365 = 8.078 TL’ de gider olmaktadır. Yani hayvanlardan alınan sütlerin büyük bir bölümünün aslında gider olduğu ve süt hayvancılığının getirisinin az olduğu görülmektedir. Günde 30 kilogram süt verimi olan bir hayvana 20 kilogram ile 25 kilogram arasında yem verilirken, 15 kilogram süt veren bir hayvana bu yemin yarısının yedirilmesi gerekmektedir.

Besi hayvancılığında ise hayvanlar yine kendi ağırlıklarının % 2,5′ i kadar kuru yem maddesi tüketmektedir. Üreticiler tarafından özellikle besi hayvanlarının heybetli görünmesi istendiği için çok fazla yem verilmektedir. Ancak hafif kemik çıkıntısı olan hayvanların etlerinin daha güzel olduğu bilinmektedir. Yani bu bilgi tamamen yanlıştır. Besi yemlerinin bir çuvalı 70 kilogramdan satılmaktadır. Çuvallarda ise 50 kilogram yem bulunmaktadır. 25 kilogram günlük yem tüketimi olsa bir hayvan günde 35 TL’ lik yem yer. Bu da 100 baş hayvandan oluşan bir işletme için batış anlamına gelmektedir. Yetiştiricilikten para kazanmak isteyenlerin yem maliyetlerini düşürmek için yeni fikirler üretmesi gerekmektedir. Yem rasyonları bu konuda çok fazla işe yaramakta. Buraya tıklayarak büyükbaş yem fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Danalar Nasıl Beslenir?

İyi bir inek ve buzağı büyütmek için buzağı ve düvelerin bakımı ve beslenmesi çok önemlidir. İneklerin dikkatli ve tedbirli beslenmesi gerekir, bu da yetişkin ve verimli olduklarında süt üretimlerini büyük ölçüde etkiler. Aday düvelere iyi bakım ve beslenme imkanlarının sağlanması onların gebeliklerini ve süt üretimlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Damızlık için seçilen buzağılar büyük bir özenle yetiştirilmelidir. İyi verim almak için dikkatli olmalısınız. Buzağılar, emzirme ve beslenme sonrasında üretken olamayabilecek gibi görünse de, büyüyüp geliştikten sonra verimliliklerini artırmaya başlarlar. Merada yetiştirilecek buzağı ve düveler, meranın kalitesi kötü ise ek yem ile beslenmelidir. Otlamayan hayvanlar daha iyi beslenmelidir. Yiyeceklere ek olarak, yüksek kaliteli kuru ot ile beslemeniz gerekir. Konsantre yem miktarı günde bir buçuk ila iki kilogram arasında beslenebilir.

Erkek ve dişi yeni doğan buzağılar aynı ortamda tutulmamalıdır. Aksi takdirde istenmeyen bir durum olan hamilelik meydana gelebilir. Ayrı ortamlarda yetiştirilmelidirler. İyi beslenmeye ek olarak, onlara iyi bakmalısınız. Buzağılara bakım yaparken ilk yapılması gereken tırnakları temiz ve kuru tutmaktır. Aşı 8 aylıkken uygulanmalı ve yaşadıkları ortam sıcaklığına dikkat edilmelidir.

Düveleri beslerken kullanılan yemin kalitesine ve miktarına da dikkat etmek gerekir. Unutulmamalıdır ki düve yağlaması çok kolay gerçekleşir. Yağlı düveler kötü bir gelişme gösterir ve yağlı danayı hiç kimse tavsiye etmez.

Yem Maliyetlerini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Büyükbaş Hayvan Günlük Yem Maliyeti Yukarıda belirtildiği gibi süt üretimi, uygun olmayan seçim faktörlerinden ciddi şekilde etkilenebilir. Bu hasarı telafi etmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem vardır. Vatandaşlarımız özellikle düşük süt fiyatları ve azalan ithalat nedeniyle düşen et fiyatlarından şikayet ediyor.

 • Önemli olan, yedikleri yiyecek miktarında değil, hayvanların sağlıklı olmaları veya yüksek çalışma kapasitesine sahip olmalarıdır. Öncelikle çiftliğinizdeki hayvanların ne kadar yemesi gerektiğini hesaplamanız gerekiyor. Konsantre hayvanlar ve kaba yem besliyorsanız bu oranları doğru hesaplamanız gerekir. Aşırı hayvan yemi tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Hayvanların görünüşüne aldanmayın. Hayvanların toplu görünmesi için beslediğiniz yiyecekler aynı zamanda veterinerde size maliyetlidir. Büyükbaş hayvanlarınızı düzenli olarak beslemek, veterinerlik maliyetlerinizi düşürür.
 • Yem miktarı hayvanların performansına göre hesaplanmalıdır. Çok fazla yem, süt üretimi düşük bir hayvanın sağlığı için zararlıdır.
 • Mısır silajını yem olarak kullanmak işletmeniz için yem maliyetlerini azaltır. Bu nedenle alternatif yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyor.
 • Yonca, protein bakımından yüksektir. Yoncanın hayvanların verimini arttırdığı da bilinmektedir. Konsantre yerine yonca kullanarak yem maliyetlerini düşürebilirsiniz.
 • Rasyonlarda kullanılacak miktara da özen gösterilmelidir. Oluşturulan diyet ile hayvanların ihtiyacı olan tüm malzemenin sağlanması gerekmektedir.
 • Pancar küspesi de işletme maliyetlerini düşürmek için kullanılacak maddelerden biridir.
  Konserve yağların kullanılması, yüksek hayvan performansına yol açar.
 • Pelet yemleri yerine, arpa, buğday kullanmak işletme maliyetleri azaltılacaktır. Ziraat Bankası gebe düvelere kredi vermektedir. Sıfır faiz oranları ile sunulan bu kredilerden yararlanabilirsiniz.

Koyun yetiştiriciliği her zaman daha ucuzdur ve yetiştiriciliğe göre daha az yatırım gerektirir. Bu nedenle hayvancılığa gönül verenler koyun ve keçi yetiştirerek başlamalıdır. Para kazanmak isteyenler için en karlı iş koyun yetiştiriciliği. Hayvancılık fiyatlarının yavaş yavaş düştüğünü biliyoruz. İşletme maliyetleri de düşünüldüğünde bu işten para kazanmak da oldukça zor.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.